Sitemap

Pokud vaše bývalá přítelkyně stále nevěří, že byste s ní mohli vztah znovu zajistit, nebo pokud momentálně nemá zájem o to, aby to fungovalo, postupujte podle těchto 10 tipů a ona změní názor:

1.Pochopte, proč se žena cítí motivovaná k tomu, aby vztah fungoval

Když žena věří, že nemá co ztratit, necítí motivaci, aby vztah fungoval.

Na druhou stranu strach, že už nikdy nenajde nikoho lepšího, jí tu motivaci dodává.

Takže, jak můžete začít, aby se vaše bývalá přítelkyně tak cítila?

Tím, že pochopíte, co v ní skutečně vyvolává pocit přitažlivosti, kterou tajně chce, a pak ji začněte zažít to s vámi.

Nejde o to změnit povrchní věci (např. hromadit romantická gesta, změnit svůj fyzický vzhled, slíbit, že budete užitečnější), ale spíše se dostat k jádru věci a dát jí to, co opravdu chce.

Takže, se svou bývalou přítelkyní, víte, jaká část celkového zážitku přitažlivosti ve vztahu chyběla?

 • Byl jsi pro ni emocionálně dostatečně mužský, nebo jsi byl ve svém jednání a chování příliš neutrální či dokonce ženský?
 • Sledovali jste své velké cíle a ambice, nebo jste tyto oblasti ve svém životě zanedbávali a veškerou svou pozornost a pozornost věnovali ní, což vedlo k tomu, že jste se stali potřebnými a lhostejnými?
 • Stali jste se příliš emocionálně citlivými, což způsobilo, že měla pocit, že ona potřebuje být ve vztahu silnější, protože jste se nedokázali vyrovnat?
 • Dal jsi jí příliš mnoho síly (např. tím, že jsi se jí nedokázal postavit, když byla mimo linii) a v důsledku toho jsi způsobil, že tě viděla jako slabého muže?

Když postoupíte na úroveň některým ze způsobů, které vždy chtěla, začne mít pocit, že ztrácí vaši lepší verzi.

Pak začne přemýšlet, co se stane, když vám nedá další šanci a skončí tak, že už nikdy nenajde jiného muže, jako je ten, kterým jste se stali vy.

To ji motivuje k tomu, aby na vztahu pracovala, spíše než aby riskovala, že bude plýtvat časem s jinými muži a nikdy nezíská takovou přitažlivost, jakou má nyní s vámi.

2.Nechte ji pocítit, že nyní víte, jak vytvořit příjemnější dynamiku vztahu

Dynamika příjemného vztahu je tam, kde je chlap sebevědomý a dostatečně emocionálně silný, aby se ujal vedení.

On je šéf.

On to ví a ona to ví a následuje jeho směr.

Zároveň se k ní chová slušně a dává jí pocit, že je milována a oceňována.

Bere také v úvahu její názory, přání a potřeby.

Nedovolí jí však, aby ho ovládla, ani si s ním nepletl (např. tím, že by byl neuctivý, trval na své cestě, špatně se k němu choval).

Na druhou stranu, nepříjemná vztahová dynamika je, když je chlap pasivní a nezúčastněný.

Posadí se a nechá ji, aby se pustila do věcí, aniž by jí nabídl svou pomoc, radu nebo podporu.

V důsledku toho se cítí, jako by byla jediná, kdo vynakládá úsilí, a proto se vztah cítí stresující a jako zátěž pro ni.

Tady je ta věc…

Žena bude obvykle následovat spolu s dynamikou vztahu, kterou muž vytváří.

Pokud je to příjemné, bude se cítit motivovaná vynaložit úsilí a být pro něj na oplátku dobrou ženou.

Na druhou stranu, pokud je to nepříjemné, nebude mít pocit, že se musí obtěžovat, aby věci fungovaly.

Pokud tedy chcete, aby se vaše bývalá přítelkyně cítila motivovaná k tomu, aby vztah s vámi fungoval, je důležité, abyste vytvořili takovou dynamiku vztahu, která se jí líbí.

Samozřejmě se jí nesnažte říkat, že tento vztah bude tentokrát lepší, protože vám pravděpodobně nebude věřit (tj. pravděpodobně si bude myslet, že jsou to plané sliby, protože jste jí řekli, že věci budou jiné a oni nikdy nebyly).

Případně může předpokládat, že to říkáte jen proto, abyste ji oklamali, aby vám dala další šanci.

Nejlepší přístup je nechat své činy, chování a způsob, jakým na ni mluvíte a reagujete, mluvit samy za sebe.

Když zažije novou dynamiku mezi vámi a ní, věří, že je to skutečné.

Nepředstíráte ani o tom nemluvíte.

Místo toho je to nyní skutečné.

Výsledkem je, že její ostražitost klesá a ona začíná věřit, že dokážete vztah fungovat.

3.Přimějte ji, aby se během interakce s vámi co nejvíce usmívala a smějte

Úsměv a smích mění pohled ženy na jejího bývalého přítele a dávají jí pocit, že k němu stále něco cítí.

Přestává vnímat vztah jako něco, co nelze napravit, a začíná pociťovat větší naději a motivaci to alespoň zkusit.

Takže je vždy dobrý nápad použít během interakcí se svou bývalou přítelkyní trochu humoru, než být vždy vážný a chovat se co nejlépe.

Ve skutečnosti vás možná překvapí, jak účinný je tento přístup.

Poznámka: Neznamená to, že děláte vtipy nebo ji neberete vážně.

Místo toho najdete něco pozitivního, čemu se můžete společně ve stresujících chvílích zasmát, než abyste se nechali nasát do negativních pocitů a hádali se a v důsledku toho se od sebe navzájem odpojili.

Pokud ji dokážete rozesmát, zasmát a shodit kolem sebe ostražitost, bude pro ni mnohem obtížnější myslet pouze na to, co vnímá jako vaše chyby nebo problémy ve vztahu.

Ona se pak přirozeně a snadno otevře tomu, aby dala vztahu skutečnou šanci.

4.Pochopte, že většina žen nemá ráda, když se jí muž neustále snaží dokázat

Muž, který ví, jak zajistit, aby vztah fungoval a schvaluje sám sebe, chápe, že nepotřebuje, aby jeho žena neustále říkala: „Neboj, všechno bude v pořádku“ nebo „Nezáleží na tom, co lidé říkají, Věřím v tebe,“ nebo „Ty to dokážeš. Jsem celou cestu za tebou,“ aby byl ve svém životě šťastný nebo úspěšný.

Výsledkem je, že přirozeně vyzařuje sebevědomí, díky kterému ho jeho žena (a lidé obecně) respektují.

Když ho respektuje, cítí se k němu také přitahována.

Je pak motivována k tomu, aby mu byla dobrou, milující a oddanou ženou.

Ve skutečnosti jí dělá radost dělat hezké věci, aby ho potěšila.

V případech, kdy se pohádají nebo se neshodnou, cítí motivaci věci vyřešit nebo riskovat, že ho ztratí.

Na druhou stranu muž, který chce, aby vztah fungoval a potřebuje, aby jeho žena souhlasila s jeho přístupem, obvykle vždy říká: „Je to, co dělám, v pořádku? nebo „Pokud se ti to nelíbí, neudělám to“ nebo „Řekni mi, co chceš, a já to udělám.“

Je vždy milý, příjemný a nehne se, aniž by si nejprve nezkontroloval, zda je s ní v pořádku.

Z jeho pohledu je to starostlivý přítel.

Přesto z jejího pohledu neustále hledá souhlas s tím, jak být mužem, kterého ho potřebuje.

Jinými slovy, nevěří v sebe, pokud neříká: „Hodný chlapec. To je skvělé. Jsem na tebe tak pyšný. Pokračuj v tom."

V důsledku toho ho nerespektuje a necítí se k němu přitahována.

Také se necítí motivována vynakládat úsilí, aby k němu byla dobrá, protože ví, že od ní přijme jakoukoli léčbu, pokud ji bude moci držet.

Pokud tedy ve vztahu zažili problémy, přirozeně se nestará o jejich nápravu, protože se nebojí, že ho ztratí.

Pak se tak cítí i poté, co se rozejdou (tj. nechce, aby vztah fungoval, protože on není muž, se kterým by chtěla být).

5.Dejte jí najevo, že se o ni zajímáte, ale nejste emocionálně závislí na tom, že se vám zaváže

Žena nechce být pod tlakem, aby se snažila, aby vztah fungoval na základě pocitů soucitu nebo viny, zvláště když k muži už necítí žádnou nebo žádnou přitažlivost nebo lásku.

To je důvod, proč je důležité netlačit na závazek od svého bývalého.

Místo toho jí musíte ukázat, že i když ji chcete zpět, nepotřebujete ji zpět.

Jaký je v tom rozdíl?

To, že ji chcete zpět, v podstatě znamená, že ji stále milujete a rádi byste znovu zažili skutečnou sílu lásky ve vztahu s ní.

Potřebovat ji znamená, že se nedokážete vyrovnat s emocionální bolestí z toho, že jste bez ní.

Nemůžete se ve svém životě posunout vpřed nebo být šťastní, protože se bez ní cítíte ztracení, nemotivovaní a osamělí, takže potřebujete, aby se vám co nejrychleji znovu zavázala.

Přesto je tento druh nouze a tlaku pro většinu žen obrovským problémem.

Důvodem je, že žena nechce chlapa emocionálně podporovat a přimět ho, aby se cítil hodný, šťastný a plný sebeúcty.

Takže pokud cítí, že potřebuje její záda, aby se ze sebe cítil dobře, zničí to proces zadávání ex.

Pak se uzavře a odolává jakýmkoliv pokusům z jeho strany věci napravit, aby se mohli dát zase dohromady.

6.Staňte se s ní kompatibilní způsobem, který ona skutečně chce

Někdy chlap udělá tu chybu, že náhle projeví zájem o věci, které se jeho bývalému líbí a které se mu nikdy nelíbily, než se rozešli.

Myslí si, že když o ty věci projeví větší zájem, přesvědčí ji to, že to s tím, aby vztah fungoval, myslí vážně.

Bude pak ochotnější dát mu další šanci.

Ve většině případů to však žena ve skutečnosti nechce ani nepotřebuje.

Ve skutečnosti to bude většinou vnímat jako falešné nebo vynucené, což pak může mít za následek, že ho odmítne.

To je důvod, proč je důležité ukázat své bývalé přítelkyni, že s ní souhlasíte způsoby, na kterých jí skutečně záleží.

Například: Jemnou, ale důležitou oblastí kompatibility, která je pro většinu žen skutečně důležitá, je mužská/ženská rovnováha mezi nimi.

Správná rovnováha je, když je muž mužnější ve způsobu myšlení, cítění, chování a jednání v životě, což ženě umožňuje uvolnit se a stát se s ním skutečnou ženou.

Pak může být ženská, být emotivní a soustředit se na lásku, kterou k němu cítí, a přitom být schopná pokračovat ve svých kariérních snech nebo jiných životních cílech.

Výsledkem je vzrušující a atraktivní kompatibilita.

Takže když je chlap příliš neutrální (např. se k ní chová jako k obchodní partnerce, kde se všechno rozděluje 50/50), působí jako ženský (např. je emotivní nebo mluví a chová se jako žena), vyvádí to dynamiku z rovnováhy.

Nedokáže se uvolnit, protože má pocit, že za něj musí sbírat volnost (např. utěšovat ho, když je emotivní, dělat 50 % svých povinností).

Dalším příkladem nevyvážené vztahové dynamiky je, když si chlap myslí, že je mužský, protože je bez emocí, odtažitý, chladný nebo vzdálený.

Předpokládá, že je mužné chovat se tímto způsobem.

Přesto to žena vidí jako známku slabosti, protože se nedokáže vypořádat s emocionální stránkou života.

Takže se zavře, protože se kolem něj nemůže uvolnit do svého ženského já.

7.Začněte komunikovat způsobem, který vás sblíží

V závislosti na tom, jak mluvíte se svou bývalou přítelkyní, se buď bude cítit otrávená, podrážděná a nemotivovaná věci řešit, nebo se bude cítit, přitahována a otevřená.

Například: Komunikace, která odděluje muže a ženu, je:

 • Neposlouchat, co ten druhý říká.
 • Přerušování konverzace protiargumenty dříve, než má druhá osoba možnost dokončit svůj názor.
 • Mluvíme spolu.
 • Být zbytečně hádavý nebo příliš souhlasný.

Na druhé straně atraktivní, láskyplná a zralá komunikace, která pár sbližuje, je:

 • Trpělivě naslouchejte bez přerušování, i když druhá osoba říká něco, s čím nesouhlasíte.
 • Vzájemně respektovat své myšlenky, názory a pocity bez ohledu na to, jak ubližující to cítí.
 • Použijte humor (vhodně), abyste zmírnili napětí a aby konverzace působila uvolněněji a uvolněněji.

Když začnete komunikovat způsobem, díky kterému se vaše bývalá přítelkyně bude cítit vyslyšena a pochopena, bude chtít, aby vztah fungoval.

8.Nechte ji vidět, že může důvěřovat novému já

Vaše bývalá bude téměř jistě testovat, zda zůstanete konzistentní ve svém novém způsobu myšlení, chování a cítění, než se otevře, aby vám dala další šanci.

Například: Mohla by…

 • Předstírejte, že na ni neudělala dojem žádná ze změn, které jste provedli, abyste zjistili, zda si zůstáváte jisti.
 • Během konverzace buďte nepřátelští, uzavření nebo hádaví, abyste zjistili, zda se nestanete nejistými a nervózními.
 • Zkuste si pohrát s hlavou (např. řekne, že jste jí chyběli, ale ne natolik, aby vás chtěla zpět).
 • Dávejte vám smíšené signály (například říká, že je připravena, aby vztah fungoval, a když projevíte zájem, stáhne se a řekne, že si to rozmyslela).

V podstatě se chce ujistit, že pokud se k vám vrátí, nic z toho, co řekne nebo udělá, vás nezpůsobí, abyste se vrátili k myšlení, jednání, chování a zacházení s ní tak, jak jste to dělali před rozchodem.

9.Znovu ji přitahujte, ale nežádejte o vztah

V případech, kdy se žena zdráhá dát chlapovi šanci, je pro něj obvykle nejlepší zaměřit se na budování jejích citů, znovu se spojit a přimět ji, aby se znovu zamilovala, než aby šel přímo za tím,"Takže, už jsme zase spolu nebo co?" nebo: "Takže to znamená, že mi dáváš další šanci?" nebo: "Jsme teď přítel a přítelkyně?"

Pamatujte: Vztah je úplně posledním krokem procesu ex back, ne prvním.

Pokud se tedy zaměříte na snahu přimět svou bývalou přítelkyni, aby se zavázala ke vztahu, než ji znovu přitáhnete, pravděpodobně se na vás bude cítit naštvaná, že na ni vyvíjíte takový tlak.

Může dokonce vidět vaše činy jako sobecké (tj. zajímá vás jen to, jak se cítíte a co chcete, spíše než jak se cítí ona a co chce).

Pak jakákoliv motivace, kterou může mít, aby vztah fungoval, vyprchá a ona se stane uzavřená a dokonce tvrdohlavá.

10.Neudělejte tu chybu, že s ní přerušíte kontakt na příliš dlouhou dobu

Někteří kluci budou mít pocit, jako by zkusili všechno, aby přesvědčili svou bývalou přítelkyni, že dokážou zajistit, aby vztah fungoval.

Přesto nic nefungovalo.

V důsledku toho se uchylují k zoufalým opatřením.

Používají techniku ​​nízké úspěšnosti zvanou pravidlo No Contact Rule, aby přerušili kontakt s jejich ex a doufali, že ji šokuje nebo vyděsí natolik, že se vrátí.

Tento přístup však nefunguje téměř u všech mužů.

Důvodem je to, že když je žena otrávená chlapem a už nemá dostatek lásky a přitažlivosti, aby s ním chtěla být ve vztahu, že ji ignorovat týdny nebo dokonce měsíce není tak velký problém.

Místo toho je to ve většině případů úleva, protože už ho nemusí dál odtlačovat.

Čas odloučení pak využije k tomu, aby si našla nového přítele a šla dál.

Pak, když si uvědomí, že se nevrátí, je obvykle šťastná a dokonce zamilovaná do jiného muže.

Nedovolte, aby se vám to stalo.

Pokud chcete získat svou bývalou přítelkyni zpět, nejlepším přístupem je komunikovat s ní a znovu aktivovat její sexuální a romantické city k vám.

Dejte jí něco, co chce (tj. cítit se přitahovaná, zamilovaná, nadšená z budoucnosti) a ona vám dá, co chcete (tj. svou lásku a oddanost).

Všechny kategorie: Randění